Alexandr Lozovský

Vídeňský, stavitel, podnikatel a majitel hotelu Alexandria

7.2.1905 – 1956 Hotel, který vystavěl se svojí stavební firmou Hrabě & Lozovský, nese jméno po svém majiteli, Alexandru. Hotel věnoval Alexandr Lozovský údajně jako svatební dar své druhé manželce. Jedná se o reprezentativní pětipodlažní hotel v monumentálním klasicizujícím stylu. Své první hosty hotel přivítal v roce 1939. Tehdejší tisk považoval stavbu hotelu za „poslední architektonický počin, který Luhačovice povznesl na lázně světového formátu a středisko moderní společnosti.“ Díky rekonstrukci v roce 2010 hotel získal opět prvorepublikový vzhled.

Realizace v Luhačovicích

Alexandria

Adresa: Masarykova 567
Architekt: Alexander Lozovský
Rok výstavby: 1939

Stavbu reprezentativního pětipodlažního hotelu v monumentálním klasicizujícím stylu provedla firma Hrabě a Lozovský. Stavebník pojmenoval hotel svým jménem. Využil luxusních materiálů a řady exotických a romantických prvků. Kromě terasy, otevřené do ulice po celé délce průčelí, měl hotel původně i terasu zadní, s kavárnou, tanečním parketem a stupňovitými zahradami ve svahu – její název byl „Římská zahrada“. Cenná plastika dívky od J. Horejce, umístěná ve vstupní hale baru, byla bohužel zcizena.

Zdroje: 

texty: B. Petráková, L Horňáková- Příběhy domů a vil, Příběhy místa, Nová doba, nový život

fotografie: Jan Dostál