Bohuslav Fuchs

Světoznámý architekt a urbanista, který zásadně ovlivnil vývoj české architektury

  1. 3. 1895 – 18. 9. 1972. Čelní představitel československého funkcionalismu a moderního mezinárodního stylu.  Realizoval více než 150 staveb, v letech 1928 – 1929 navrhl v Luhačovicích čtyři penziony v Bílé čtvrti a penzion Sáva v Nádražní ulici.

Radun

Adresa: Bílá čtvrť 447
Architekt: Bohuslav Fuchs
Rok výstavby: 1928

Rodinný penzion Radun se řadí k vrcholným dílům světoznámého architekta Bohuslava Fuchse, který jej navrhl pro manžele Martiníkovy. Vilu určují ustupující podlaží a kaskády odpočinkových teras, otevřených do okolní přírody. Pravoúhlé členění dvoupatrové budovy je završeno plochou střechou, charakter zvýrazňují bílé omítky. Členitá průčelí se promítají do prostorové skladby interiéru. V letech 1951 až 2005 sloužil Radun jako dětská léčebna.

Viola

Adresa: Bílá čtvrť 431
Architekt: Bohuslav Fuchs
Rok výstavby: 1928

V letech 1927 až 1929 navrhl Bohuslav Fuchs pro Luhačovice pět vil. Vily vzbudily velký rozruch svým odlišným architektonickým přístupem. Ve třicátých letech se lokalitě pro převratný styl přezdívalo „v Americe“, později byla čtvrť s Fuchsovými vilami poblíž pramene Aloisky nazvána podle barvy jejich fasád Bílá čtvrť. Na výstavbě vil spolupracoval stavitel Alois Fučík, stavebníkem Violy byl František Svoboda. V parku u Aloisky je osazena socha dívky s kytkou od E. Springerové

Iva / Charleston

Adresa: Bílá čtvrť 432
Architekt: Bohuslav Fuchs
Rok výstavby: 1928

Fuchsovy penziony v Bílé čtvrti byly členěny na část obytnou pro majitele domu, část s byty pro hosty a část společenskou. Bílé stěny v kombinaci se skleněnými výplněmi byly důsledně užity v interiérech i exteriérech. Individuální řešení budov je urbanisticky sjednoceno, spojuje je měřítko, styl a užití bílé omítky. Jsou působivé svou jednoduchostí a elegancí. Stavebníky vily Ivy, později přejmenované na Charleston, byli manželé Jahodovi.

Avion

Adresa: Bílá čtvrť 428
Architekt: Bohuslav Fuchs
Rok výstavby: 1927-1928

Jako první v Bílé čtvrti byla započata výstavba penzionu Avion pro manžele Ambrožovy. Architekt Bohuslav Fuchs důsledně řešil optimální a ekonomické využití parcel i začlenění staveb do lázeňského prostředí. Zakládací podmínky ve svahu a blízko léčebného pramene byly komplikované a vyžadovaly řadu opatření. Součástí urbanistického projektu souboru vil byly předzahrádky, jednotné ploty a soukromý přístup po schodech k městské plovárně.

Sáva

Adresa: Nádražní 474
Architekt: Bohuslav Fuchs
Rok výstavby: 1929

Penzion Sáva pro Kristu Ambrožovou pojal architekt Fuchs ve stylu přímořských letovisek, měla být názorným příkladem a prototypem moderního a finančně úsporného způsobu výstavby v lázeňském městě. Zamýšlený účinek podtrhovalo i původní barevné řešení, doplňující bílou fasádu jasně modrým podbitím střechy a žlutými rámy oken. Fuchs zde uplatnil nové funkční pojetí vnitřního prostoru, umožňující optimální organizaci provozu vily. Provedla firma A. Fučíka.

Zdroje: 

texty: B. Petráková, L Horňáková- Příběhy domů a vil, Příběhy místa, Nová doba, nový život

fotografie: Jan Dostál