Julius Kopp

Stavitel a stavebník historizujících vil

19.2.1867 – 20.11.1931, stavitel a stavebník historizujících vil Haná, Světlana, Bellevue, které byly postaveny v tehdy módním švýcarském či alpském stylu. Vilu Bellevue navrhnul arichitekt Josef Schaniak, Julius Kopp byl stavitelem.

Světlana

Adresa: Masarykova 211
Architekt: Julius Kopp
Rok výstavby: 1899
Nemovitá kulturní památka

Sousedící stavby Světlana a Haná poutají pozornost původní výzdobou fasády v lázeňském, tzv. alpském stylu, který určoval podobu luhačovických lázní od poloviny 19. století. Vily navržené uherskohradišťským architektem Koppem realizoval stavitel J. Schaniak ml. Vila Světlana je charakteristická kombinací narůžovělých omítek s dřevěnými barevnými prvky, dochovala se u ní i bosáž v přízemí. Jejím stavebníkem byl drožkář Josef Výmola.

Haná

Adresa: Masarykova 209
Architekt: Julius Kopp
Rok výstavby: 1897
Nemovitá kulturní památka

Vila Haná má zděné přízemí a hrázděné patro. Kryje ji sedlová střecha s hřebenem obráceným do ulice. Trojúhelníkový bedněný štít má vyřezávané lišty a prolomené okno. V přízemí byla původní bosáž později nahrazena šedou břízolitovou omítkou. Fasáda v patře je barevně pojata, střechu pokrývá pálená krytina. V zadní části objektu i z jedné boční strany jsou provedeny novodobé přístavby. Vilu postavil Julius Kopp původně pro svoji rodinu.

Vlasta

Adresa: Solné 240
Stavebník: Osvald Životský
Architekt: František Brož z Ledče
Stavitel: Julius Kopp
Rok výstavby: 1903

Vila Vlasta byla původně obklopena rozlehlou parkově komponovanou zahradou s terasami, schodišti, altánem a bazénkem. Vila má podobu zámečku v neorenesančním stylu s řadou historických citací. Fasáda je členěna plastickým štítem, balkonem s balustrádou a reliéfní štukovou výzdobou, včetně letopočtu. Po smrti stavebníka Ing. Osvalda Životského odkoupily vilu lázně a zřídily zde bar, později sanatorium a dětskou léčebnu

Bellevue

Adresa: U Šťavnice 237
Stavebník: Josef Schaniak
Architekt: Josef Schaniak
Stavitel: Julius Kopp
Rok výstavby: 1902

 

 

Jednopatrovou vilku s názvem Bellevue vybudoval stavitel Julius Kopp pro Josefa Schaniaka z Uherského Hradiště. Vila má zděné přízemí a v patře je hrázděná, ozvláštňují ji dřevěné verandy s řezbovanými trámky a kryté vstupní schodiště. Techniku odlehčeného hrázdění, typickou pro stavby v lázeňském stylu konce 19. a přelomu 20. století, používal u svých luhačovických staveb i architekt Jurkovič. Proto někdy bývá autorství staveb zaměňováno.

Emausy

Adresa: Cyrila Holubyho 384
Architekt: Julius Kopp
Rok výstavby: 1910-1913
Nemovitá kulturní památka

Vilka Emausy není příliš zajímavá architektonicky, pozoruhodná je její výzdoba od malíře Jano Köhlera. Vilka má polovlabovou střechu, kamennou podezdívku a původně jednoduchý obdélníkový půdorys, dodatečně k ní byla přistavěna terasa. Stěny jsou pokryty velkorysými sgrafity s vegetabilními ornamenty, v průčelí do ulice je ve sgrafitovém rámci umístěna rozměrnější barevná freska Krista s učedníky. Stavebníkem byl kněz Leopold Kolísek.

Zdroje: 

texty: B. Petráková – Příběhy domů a vil, Příběhy místa

fotografie: Jan Dostál