Miroslav Kopřiva

Architekt, urbanista a pedagog

30.1.1894 – 11.3.1968. Jeho stavby charakterizuje formální střídmost bezprostředně vycházející z funkce a jsou citlivě začleněny do okolí. Na místě dnešní Divadelní restaurace a kavárny stávala kdysi dřevěná mlékárna podle návrhu Dušana Jurkoviče. V roce 1926 ji nahradila funkcionalistická stavba lázeňské mlékárny architekta Miloslava Kopřivy v podobě polootevřeného pavilonu. Jedná se o dvoupodlažní funkcionalistický objekt s terasou, který je částečně zapuštěn ve svažitém terénu.

Realizace v Luhačovicích

Divadelní kavárna

Adresa: Dr. Palka Blaho 416
Architekt: Miloslav Kopřiva
Rok výstavby: 1927

Divadelní kavárna v době svého vzniku plnila funkci lázeňské mlékárny. Vyrostla na základech zbořené Jurkovičovy mlékárny v podobě polootevřeného pavilonu. Dvoupodlažní funkcionalistický objekt s terasou je částečně zapuštěn ve svažitém terénu. Prošel řadou úprav a přístaveb a je dnes nejméně autentickou stavbou v lázních. V blízkém svahu je umístěna památkově chráněná busta Leoše Janáčka z roku 1954 od sochaře Karla Pokorného.

Zdroje: 

texty: B. Petráková, L Horňáková – Příběhy domů a vil, Příběhy místa, Nová doba, nový život

fotografie: Jan Dostál, BAM