Oskar Poříska

Byl jedním z výrazných zakládajících členů brněnské funkcionalistické éry

12.9.1897 – 31. 5. 1982, brněnský architekt, navrhoval obytné, administrativní, školské a dopravní stavby ve funkcionalistickým stylu. V letech 1940 – 1950 byl podle jeho návrhu realizován komplex Velké a Malé kolonády s cukrárnou, vyšetřovacím ústavem a halou Vincentky. Tento architektonický celek citrlivě urbanisticky uzavírá Lázeňské náměstí a zároveň ho propojuje s přírodou.

Malá a Velká kolonáda

Adresa: Lázeňské náměstí
Architekt: Oskar Poříska
Rok výstavby: 1950
Nemovitá kulturní památka

Areál funkcionalistických objektů lázeňské kolonády tvoří dlouhou mírně prohnutou linii a skládá se z Malé a Velké kolonády a haly Vincentka. Stavby pocházejí z let 1947–1950, ale projekt vznikl již pro soutěž v roce 1940.  Hlavní větev kolonády, na kterou navazuje hala Vincentky, má deset obchodů a menší otevřenou halu Amandky, pokračuje kavárnou, bývalým vyšetřovacím a výzkumným ústavem a restaurací. Stavitelem byl Karel Pražan.

Hala Vincentky

Adresa: Lázeňské náměstí
Architekt: Oskar Poříska
Rok výstavby: 1957

V hale Vincentky jsou osazeny dvě keramické mozaiky ve stylu socialistického realismu. První od Josefa Kousala a Stanislava Mikuláštíka znázorňuje pramen Ottovky. Výtvarníky druhé mozaiky s pasáky ovcí na „Slanici“, jsou malíř Jan Kobzáň a sochař S. Mikuláštík, který je též autorem reliéfu nad ochozem z roku 1956. Před halou Vincentky stojí památkově chráněný pomník MUDr. Františka Veselého od sochaře Franty Úprky z roku 1923.

Zdroje: 

texty: B. Petráková, L Horňáková- Příběhy domů a vil, Příběhy místa, Nová doba, nový život

fotografie: Jan Dostál