Vladimír Fischer

Architekt, profesor a rektor University ČUT v Brně

4.7.1870 – 28.10.1948. Je autorem lázeňského objektu v novorenesančním stylu, který byl postaven pro řád augustiniánů v augustiniánské klášteře sv. Tomáše na Starém Brně. Součástí je novogotická kaple Panny Marie, kterou zdobí oltářní obraz a dvě fresky z roku 1925 od Jano od Köhlera, který je také autorem sgrafitové fasády včetně obrazu sv. Augustina. Autorem vitrážových oken s postavami českých světců byl roku 1909 František Urban. Dnes objekt slouží jako luxusní hotelové zařízení.

Realizace v Luhačovicích

Augustiniánský dům

Adresa: A. Václavíka 241
Architekt: Vladimír Fischer
Rok výstavby: 1902-1904
Nemovitá kulturní památka

Augustiánský dům v novorenesančním stylu byl postaven pro augustiniánský klášter sv. Tomáše na Starém Brně, především jako rekreační dům pro členy řádu augustiniánů. Autorem sgrafitové výzdoby fasády včetně obrazu sv. Augustina v průčelí je Jano Köhler. Novogotickou kapli Panny Marie zdobí oltářní obraz a dvě fresky (z roku 1925) od Köhlera, autorem vitrážových oken s postavami českých světců byl roku 1909 František Urban

Zdroje: 

texty: B. Petráková – Příběhy domů a vil, Příběhy místa

fotografie: Jan Dostál, wikipedia