Jurkovičův dům

Adresa: Lázeňské náměstí 109
Architekt: Dušan Jurkovič
Rok výstavby: 1902
Nemovitá kulturní památka

V nově vybudovaném druhém patře byly vystavěny pokoje s barevně pojednanými trámovými stropy. Pokoje zařídil nábytkem, inspirovaným lidovými vzory. Balneoprovoz byl vybaven mosaznými „zlatými“ vanami. Vedle dřeva a místního pískovcového kamene jako tradičních, finančně nejméně náročných a dostupných materiálů, využil architekt i kombinace betonu a nepálených cihel místní výroby.

Během necelých pěti měsíců vytvořil v lázních výraznou dominantu – lázeňský Janův dům, který byl později přejmenován na počest architekta na Jurkovičův dům. V této neobyčejně působivé stavbě poprvé ve své tvorbě volně spojil principy lidového stavitelství a podněty hnutí moderny a secese.

Styl Janova domu doplňoval na lázeňském náměstí hudební pavilon a Jurkovičova přístavba verandy I. Lázeňské restaurace, jejíchž dřevěné vyřezávané loubí neslo skleněnou střechu.

Přízemí Janova domu se po výstavbě Společenského domu v roce 1935 a následných úpravách říčního koryta roku 1947, dostalo téměř metr pod úroveň okolního terénu. Vinou neodborných zásahů po druhé světové válce se po „opravách“, využívajících nevhodných materiálů, měnila barevnost exteriéru i interiérů – vnitřní vybavení pokojů a původní mobiliář byly téměř zlikvidovány. Prováděné dílčí úpravy přispívaly k devastaci objektu. Od roku 2002 přistoupila akciová společnost Lázně Luhačovice k celkové opravě a rekonstrukci objektu na lázeňský hotel vyššího standardu. Při přestavbách byl respektován památkově chráněný charakter objektu, bylo zachováno nebo repasováno množství původních architektonických prvků nebo pořízeny věrné repliky. Místo vnitřního dvora byl vestavěn bazén a restaurace zastřešené skleněnými pyramidami. V bezprostřední blízkosti budovy se nacházejí zřídla léčebných pramenů a byla tedy nutná maximální péče, aby nedošlo k jejich narušení.

Díky nákladné a důsledné rekonstrukci se stal Jurkovičův dům opět nejvýraznější dominantou lázní, nyní slouží jako lázeňský hotel Dušana Jurkoviče.

 

Pro více informací klikněte zde: http://muzeumluhacovice.cz/odborna-cinnost

 

Zdroj:

Jurkovičovy Luhačovice (sny a skutečnost), edice Prameny 2013, L. Horňáková a B. Petráková